21 Mayıs 2013 Salı

Patanjali


Yogawiki, Alman Yoga Journal dergisinde Patanjali ile ilgili kısa bir açıklama yazmış. Patanjali MS 150 ila 200 yılları arasında yaşamıştır. Yoga sutralar, doğrudan kutsal kitapta anlatılan ilahi metinlerdir. Patanjali ise bunları açıklayarak kaleme alan efsanevi filozof, yazar, dilbilimci ve Ayurvedacıdır. Doğum yerinin Koneshwaram Tapınağı olduğu söylenir. Efsaneye göre, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş, rahibe hayatı süren Gonika, öğrenmeye hevesli bir çocuk istemiş, birden eline bir yılan düşmüş ve bu yılan Patanjali’ye dönüşmüştür. Çocuğa verilen ad ise bu efsanenin doğruluğuna işaret etmektedir. Pata Sanskritçede “düşmek”, anjali ise “saygı duyulan” anlamında kullanılır. Patanjali, resimlerinde ve heykellerinde hep kıvrılmış bir yılan veya derisinden 5 kobra başı çıkan biri olarak gösterilir.
Her ne olursa olsun yazdığı sutralar, insanın ne ve nasıl olduğunun en derin bilgisini içeren haritalar gibidir. Bize sunduğu bu haritalar ancak anlaşıldıklarında değer kazanırlar. Yoga sutralar, deneyim, farkındalık, sezgi ve bilincin birliği içinde anlaşılabilir. Bu yüzden yoga, sadece zayıflamaya yarayan, konsantrasyonu artırıcı ve beraberlik içinde bir şey yapmamızı sağlayan bir egzersizler zinciri değildir. YOGA kendi içinde BİR ÂLEMDİR.
Yoga sutraların bulunduğu 4 ayrı kitap yazmıştır Patanjali. Birincisi Samadhi Pada, ikincisi Sadhana Pada, üçüncüsü Vibhuti Pada ve dördüncüsü Kaivalya Pada’dır.
1. kitapta yogayı, akışa bırakmayı öğrenmek olarak anlatmış.
2. kitapta yogayı hareketlerle bağdaştırmasına rağmen, daha çok kendimizi tanıma ve anlama olarak ele almış.
3. kitapta yogayı, bilincin kendi doğası olarak anlatmış.
4. kitapta ise yogayı bütünlük, boşluk ve özgürlük olarak tanımlamıştır.
Nerede ben, nerede sen, nerede yokluk
Bilincin olmadığı, bilincin sonsuz olduğu bir âlem
Varlığın ve yokluğun, olmanın hafifliğini hissettiğimiz bir evren
Anlayarak veya anlamayarak derinlerine girmeye değer bulduğum bir dünya...
Yeni hazineleri her günün 24 saatinde keşfetmek yoga olsa gerek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder