22 Ağustos 2013 Perşembe

Hinduizmde Vedalar 2

Önceki yazımda vedalar hakkında genel bilgi vermiştim. Vedalar 4 ana bölüme ayrılır:
  1. Samhitalar
  2. Brahmanalar
  3. Aranyakalar
  4. Upanişadlar
1. Samhitalar genelde mantralardan oluşur ve 4 bölüme ayrılır:
Rig Veda: 1.028 ilahi içeren Rig Veda Tanrılara şükür ve saygı için yazılmış on kitaptan oluşur.
Yajur Veda: Liturji ve özellikle kurban ayinleriyle ilgili formüller ihtiva eder. Kurban esnasında mırıldanarak okunur. Karma Yoga hakkında derin bilgiye burada ulaşılır. 731 ilahiden oluşur.
Samaveda: Kurban esnasında söylenen 1.049 ilahiden oluşur. Genel sıraya göre dört Veda'nın içinde üçüncü sıradadır. Yine de kutsiyet ve ayinsel açıdan Rigveda'dan sonra en önemli Veda bölümüdür. Bir tür melodiler vedası olan samaveda yüksek sesle okunur.
Atharvaveda: Dördüncü ve son bölüm olan Atharvaveda evren ile ilgili dualar içerir. Bunun dışında büyü ile ilgili dualar da içerir. Cainistler ve Budistler Atharvaveda'ya diğer Vedalara oranlara daha önyargılı ve düşmanca yaklaşırlar. Ayrıca Atharvaveda felsefi açıdan önemli bir metindir. Aryan felsefi düşüncesine büyük katkıları olmuştur. Bunun dışında tıbbi bilgiler de içerir.
2. Brahmanalar, vedalar hakkında mitolojik, felsefi yorumları içerir. 19 Brahmana bulunmaktadır. Bunlardan 2’si Rig Veda, 6’sı Yajur Veda, 10’u Samaveda ve 1 tanesi de Atharvaveda ile ilgilidir.
3. Ezoterik Upanishadlardan çok Brahmanalara benzeyen Arankayalar, Mahavrata ve Pravargya  hakkında yorumlar içerir.
4. Upanişadlar, Hindu dininin felsefi ilkelerini anlatan teorik metinlerdir. 200’den fazla Upanishad bulunmaktadır. Baghavad Gita ve Brahmasutra, birçok Hint felsefi ekolünün altyapısını oluşturmuştur. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder