15 Ağustos 2013 Perşembe

Yamalar: Yoganın Etik Prensipleri

Patanjali’nin Sutralarda ele aldığı pratik, fiziksel duruşlardan önce etik duruşları ilk uygulanması gereken dal olarak gösteriyor.
Ahimsa
“Hinsa”dan yani şiddetten kaçınma. Şiddet sadece bizim anladığımız anlamda fiziksel şiddet değildir. Şiddet sözlü, fiziksel, şiddet duyularla ve hislerle olabilir. Ahimsa, bütün Hindu, Budist, Jainist ve diğer Hindistan’da yaşayan mezhepler tarafından da önemle savunulur. Mahatma Ghandi de Ahimsa’nın güçlü savunucularından biriydi.
Satya
Anlamı gerçekliktir. Ancak Satya Hindu felsefesine göre “değiştirilemez” demektir. Yani bu gerçeklikte herhangi bir sapma, bozukluk olmaması ve sadece gerçeği yansıtması gerekir. Patanjali Sutralarının 2.36 ayetinde Satya için şöyle denmiştir: “Kim sözlerinde her zaman gerçeğe önem verirse, hareket ve sözlerinin getirdiği mucizeler içinde yaşayacaktır”.
Asteya
Her ne kadar “çalmamak” anlamına gelse de Hinduizm içinde bu kelimemnin anlamı sadece kutsal kitapta anıldığı gibi değildir. Hinduizmde Asteya aynı zamanda “ imrenmemek”, “istiflememek”, “diğer kişilerin arzularını dizginlememek” anlamında kullanılır.
Brahmacharya
Her ne kadar kendi içinde bekâret anlamına gelse de, burada etik seksüel arzulara dikkat edilmesi gerekliliğini belirtir. Pedofili, seksüel olarak taciz etmek, tecavüz, duyular aracılığıyla bile olsa ihanet, bütün seksüel arzuları içermektedir. Önemli olan etik kurallarla sevgi ile seksüalitenin birleşimini sağlamaktır.
Aparigraha
Asteya’dan ayrı olarak Aparigraha “açgözlülük”, “istiflemek”, “güç ve zenginlik sahibi olma arzusu” gibi bütün materyalist arzuları kapsar. Bu arzuların içinde aynı zamanda hediye almak ve vermek de bulunmaktadır. Materyali, insanın güç ve baskı olarak kullanmasını engellemek için konmuş etik bir kuraldır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder