15 Mart 2018 PerşembeHer halikârda yoga'da duruşlarına bileklere bağlı periferik eklemlerin yani el ve ayakların güçlenmesi ile başlanmalıdır. Bizler dünyayla ayağımızın topukları ve ellerimizin içi ile ilişki kurarız. Eklemden uzak noktalarımızla - el parmaklarının ve ayak parmaklarının yayılması ve açılması ile - Bedenin içindeki güç ve/veya kırılma noktamızla bağlantıya geçeriz. Böylelikle uzaktan yakına doğru ilerleriz. El ve ayaklarımızı yayıp genişlettiğimizde kendi kişisel sınır ve limitlerimizi daha yakından tanıma fırsatı buluruz.

İn many respects, a yoga practice should begin by opening the hands and feet while strengthening the peripheral joints of the ankles and the wrists. İt is through the soles of our feet and palm of our hands that we interface the world. By opening the distal points of the body- in particular spreading the hands and fingers as well as the feet and toes- we create a corresponding connection to the proximal points within the core of the body. That is we access the core from the periphery. When opening the distal points of the hands and feet, we also gain a better sense of our personal boundaries and limits.

En tout cas on doit commencer notre pratique de yoga en ouvrant nos mains et nos pieds, pour pouvoir  au fur et à mesure fortifier nos joints périphérique. C'est via les plantes de nos pieds et nos paumes que nous bâtissons une relation avec la nature et le monde. En ouvrant les points distale - en particulier ouvrant les mains et les doigts ainsi que les pieds et les orteils - nous créons une connection avec nos points proximale à l'intérieur de notre corps. C'est à dire on aborde le corps par son périphérie. Quand on ouvre les points distal de nos mains et de nos pieds, nous acquérons un meilleur sense de nos limites et nos bornes.


YOGQ OF THE SUBTLE BODY - TIAS LITTLE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder